MGIEasy stLFR könyvtár preparáló készlet

Az MGIEasy stLFR Library Prep Kit a világ első partíció nélküli hosszú fragmens DNS co-barcoding könyvtári preparáló kitje. A szabadalmaztatott DNS co-barcoding technológia alapján, amely ugyanazt a barcode szekvenciát adja hozzá az eredeti hosszú DNS-molekula részdarabjaihoz, az stLFR nagyon pontosan olvassa a hosszú genetikai információkat. Az MGI DNBSEQ™ technológiával, a világ legpontosabb szekvenálási technológiájával az stLFR lehetővé teszi a kiváló minőségű kis variánsok hívását, a diploid genomok szakaszainak megállapítását, a struktúravariációk detektálását és más, hosszú beolvasású alkalmazásokat.

MGIEasy stLFR Library Prep Kit (16 rxn)

Item No.:1000005622